Pracownicy IAiIS

Format danych:
Imię Nazwisko, tytuł, nr pokoju, nr telefonu (wew.)
Stanowisko
Opiekun naukowy (dotyczy doktorantów)
Nazwa Działu, Zakładu i/lub Zespołu
e-mail, strona domowa
Numery czterocyfrowe są numerami wewnętrznymi PW. W przypadku łączenia się spoza Politechniki Warszawskiej należy go poprzedzić numerem centrali PW: 22 234.
Jerzy Sobczyk, mgr inż., 519A, 7863
Starszy wykładowca
Zakład Badań Operacyjnych i Systemowych
Zespół Optymalizacji i Wspomagania Decyzji
J.Sobczyk@ia.pw.edu.pl, http://www.ia.pw.edu.pl/~jurek
Konsultacje: środy 10:00-11:00