Pracownicy IAiIS

Format danych:
Imię Nazwisko, tytuł, nr pokoju, nr telefonu (wew.)
Stanowisko
Opiekun naukowy (dotyczy doktorantów)
Nazwa Działu, Zakładu i/lub Zespołu
e-mail, strona domowa
Numery czterocyfrowe są numerami wewnętrznymi PW. W przypadku łączenia się spoza Politechniki Warszawskiej należy go poprzedzić numerem centrali PW: 22 234.
Tomasz Traczyk, doc. dr inż., 518, 7750
Docent
Zakład Badań Operacyjnych i Systemowych
Zespół Optymalizacji i Wspomagania Decyzji
T.Traczyk@ia.pw.edu.pl, http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk
Konsultacje: środy 12:15-13:00; informacje <a href="http://dydaktyka.ia.pw.edu.pl">tutaj</a>.