Pracownicy IAiIS

Format danych:
Imię Nazwisko, tytuł, nr pokoju, nr telefonu (wew.)
Stanowisko
Opiekun naukowy (dotyczy doktorantów)
Nazwa Działu, Zakładu i/lub Zespołu
e-mail, strona domowa
Numery czterocyfrowe są numerami wewnętrznymi PW. W przypadku łączenia się spoza Politechniki Warszawskiej należy go poprzedzić numerem centrali PW: 22 234.
Adam Jan Hurkała
Doktorant
Opiekun naukowy: Krzysztof Sacha
Zakład Automatyki i Inżynierii Oprogramowania
Zespół Inżynierii Oprogramowania
ahurkala@gmail.com