Pracownicy IAiIS

Format danych:
Imię Nazwisko, tytuł, nr pokoju, nr telefonu (wew.)
Stanowisko
Opiekun naukowy (dotyczy doktorantów)
Nazwa Działu, Zakładu i/lub Zespołu
e-mail, strona domowa
Numery czterocyfrowe są numerami wewnętrznymi PW. W przypadku łączenia się spoza Politechniki Warszawskiej należy go poprzedzić numerem centrali PW: 22 234.
Jerzy Gustowski, mgr inż., 525, 7699
Starszy wykładowca
Zakład Automatyki i Inżynierii Oprogramowania
Zespół Technik Sterowania
J.Gustowski@ia.pw.edu.pl
Konsultacje: czwartki 18:00-19:00