Pracownicy IAiIS

Format danych:
Imię Nazwisko, tytuł, nr pokoju, nr telefonu (wew.)
Stanowisko
Opiekun naukowy (dotyczy doktorantów)
Nazwa Działu, Zakładu i/lub Zespołu
e-mail, strona domowa
Numery czterocyfrowe są numerami wewnętrznymi PW. W przypadku łączenia się spoza Politechniki Warszawskiej należy go poprzedzić numerem centrali PW: 22 234.
Mariusz Kaleta, dr inż., 561, 7123
Adiunkt
Zakład Badań Operacyjnych i Systemowych
Zespół Badań Operacyjnych i Systemów Zarządzania
M.Kaleta@elka.pw.edu.pl
Konsultacje: poniedzialki 12:15-13:00,