Pracownicy IAiIS

Format danych:
Imię Nazwisko, tytuł, nr pokoju, nr telefonu (wew.)
Stanowisko
Opiekun naukowy (dotyczy doktorantów)
Nazwa Działu, Zakładu i/lub Zespołu
e-mail, strona domowa
Numery czterocyfrowe są numerami wewnętrznymi PW. W przypadku łączenia się spoza Politechniki Warszawskiej należy go poprzedzić numerem centrali PW: 22 234.
Maciej Ławryńczuk, prof. nzw. dr hab., 563, 7124
Profesor PW
Zakład Automatyki i Inżynierii Oprogramowania
Zespół Technik Sterowania
M.Lawrynczuk@ia.pw.edu.pl, http://www.ia.pw.edu.pl/~maciek
Konsultacje: czwartki 14:15-16:00