Pracownicy IAiIS

Format danych:
Imię Nazwisko, tytuł, nr pokoju, nr telefonu (wew.)
Stanowisko
Opiekun naukowy (dotyczy doktorantów)
Nazwa Działu, Zakładu i/lub Zespołu
e-mail, strona domowa
Numery czterocyfrowe są numerami wewnętrznymi PW. W przypadku łączenia się spoza Politechniki Warszawskiej należy go poprzedzić numerem centrali PW: 22 234.
Piotr Marusak, dr inż., 567, 7673
Adiunkt
Zakład Automatyki i Inżynierii Oprogramowania
Zespół Technik Sterowania
P.Marusak@ia.pw.edu.pl, http://www.ia.pw.edu.pl/~pmarusak
Konsultacje: czwartki 10:15-11:00