Pracownicy IAiIS

Format danych:
Imię Nazwisko, tytuł, nr pokoju, nr telefonu (wew.)
Stanowisko
Opiekun naukowy (dotyczy doktorantów)
Nazwa Działu, Zakładu i/lub Zespołu
e-mail, strona domowa
Numery czterocyfrowe są numerami wewnętrznymi PW. W przypadku łączenia się spoza Politechniki Warszawskiej należy go poprzedzić numerem centrali PW: 22 234.
Włodzimierz Macewicz, mgr inż., 525, 7699
Inne - techniczne
Zakład Automatyki i Inżynierii Oprogramowania
Zespół Inżynierii Oprogramowania
W.Macewicz@ia.pw.edu.pl, http://www.ia.pw.edu.pl/~wujek