Pracownicy IAiIS

Format danych:
Imię Nazwisko, tytuł, nr pokoju, nr telefonu (wew.)
Stanowisko
Opiekun naukowy (dotyczy doktorantów)
Nazwa Działu, Zakładu i/lub Zespołu
e-mail, strona domowa
Numery czterocyfrowe są numerami wewnętrznymi PW. W przypadku łączenia się spoza Politechniki Warszawskiej należy go poprzedzić numerem centrali PW: 22 234.
Marcin Szlenk, dr inż., 555, 7997
Adiunkt
Zakład Automatyki i Inżynierii Oprogramowania
Zespół Inżynierii Oprogramowania
M.Szlenk@ia.pw.edu.pl
Konsultacje: wtorki 13:00-14:00