Pracownicy IAiIS

Format danych:
name, tytuł, nr pokoju, nr telefonu (wew.)
Stanowisko
Opiekun naukowy (dotyczy doktorantów)
Nazwa Działu, Zakładu i/lub Zespołu
e-mail, strona domowa
Numery czterocyfrowe są numerami wewnętrznymi PW. W przypadku łączenia się spoza Politechniki Warszawskiej należy go poprzedzić numerem centrali PW: 0-prefiks-22 234.
Tomasz Michał Kornuta, M.Sc., 566, 7649
Assistant
Systems Control Division
Robot Programming and Pattern Recognition Group
T.Kornuta@elka.pw.edu.pl, http://home.elka.pw.edu.pl/~tkornuta


 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!