Pracownicy IAiIS

Format danych:
name, tytuł, nr pokoju, nr telefonu (wew.)
Stanowisko
Opiekun naukowy (dotyczy doktorantów)
Nazwa Działu, Zakładu i/lub Zespołu
e-mail, strona domowa
Numery czterocyfrowe są numerami wewnętrznymi PW. W przypadku łączenia się spoza Politechniki Warszawskiej należy go poprzedzić numerem centrali PW: 0-prefiks-22 234.
Jerzy Sobczyk, M.Sc., 519A, 7863
Senior Lecturer
Operations and Systems Research Division
Optimization and Decision Support Group
J.Sobczyk@ia.pw.edu.pl, http://www.ia.pw.edu.pl/~jurek


 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!