Pracownicy IAiIS

Format danych:
name, tytuł, nr pokoju, nr telefonu (wew.)
Stanowisko
Opiekun naukowy (dotyczy doktorantów)
Nazwa Działu, Zakładu i/lub Zespołu
e-mail, strona domowa
Numery czterocyfrowe są numerami wewnętrznymi PW. W przypadku łączenia się spoza Politechniki Warszawskiej należy go poprzedzić numerem centrali PW: 0-prefiks-22 234.
Krzysztof Sacha, Ph.D., D.Sc., 562, 7756
Professor
Control and Software Engineering Division
Software Engineering Group
K.Sacha@ia.pw.edu.pl, http://www.ia.pw.edu.pl/~sacha


 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!