Pracownicy IAiIS

Format danych:
name, tytuł, nr pokoju, nr telefonu (wew.)
Stanowisko
Opiekun naukowy (dotyczy doktorantów)
Nazwa Działu, Zakładu i/lub Zespołu
e-mail, strona domowa
Numery czterocyfrowe są numerami wewnętrznymi PW. W przypadku łączenia się spoza Politechniki Warszawskiej należy go poprzedzić numerem centrali PW: 0-prefiks-22 234.
Michał Maciej Walęcki, M.Sc., 032, 5842
Assistant
Systems Control Division
Robot Programming and Pattern Recognition Group
mw@mwalecki.pl

Michał Maciej Walęcki, M.Sc., 032, 5842
Doktorant
Opiekun naukowy: Cezary Zieliński
Systems Control Division
Robot Programming and Pattern Recognition Group
mw@mwalecki.pl


 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!