Pracownicy IAiIS

Format danych:
name, tytuł, nr pokoju, nr telefonu (wew.)
Stanowisko
Opiekun naukowy (dotyczy doktorantów)
Nazwa Działu, Zakładu i/lub Zespołu
e-mail, strona domowa
Numery czterocyfrowe są numerami wewnętrznymi PW. W przypadku łączenia się spoza Politechniki Warszawskiej należy go poprzedzić numerem centrali PW: 0-prefiks-22 234.
Krzysztof Pieńkosz, Ph.D. D.Sc., 560A, 7864
Assistant Professor
Operations and Systems Research Division
Operations Research and Management Systems Group
K.Pienkosz@ia.pw.edu.pl


 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!