Pracownicy IAiIS

Format danych:
name, tytuł, nr pokoju, nr telefonu (wew.)
Stanowisko
Opiekun naukowy (dotyczy doktorantów)
Nazwa Działu, Zakładu i/lub Zespołu
e-mail, strona domowa
Numery czterocyfrowe są numerami wewnętrznymi PW. W przypadku łączenia się spoza Politechniki Warszawskiej należy go poprzedzić numerem centrali PW: 0-prefiks-22 234.
Piotr Marusak, Ph.D., 567, 7673
Assistant Professor
Control and Software Engineering Division
Control Engineering Group
P.Marusak@ia.pw.edu.pl, http://www.ia.pw.edu.pl/~pmarusak


 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!