Pracownicy IAiIS

Format danych:
name, tytuł, nr pokoju, nr telefonu (wew.)
Stanowisko
Opiekun naukowy (dotyczy doktorantów)
Nazwa Działu, Zakładu i/lub Zespołu
e-mail, strona domowa
Numery czterocyfrowe są numerami wewnętrznymi PW. W przypadku łączenia się spoza Politechniki Warszawskiej należy go poprzedzić numerem centrali PW: 0-prefiks-22 234.
Mariusz Kamola, Ph.D., 573, 7126
Assistant Professor
Systems Control Division
Complex Systems Group
M.Kamola@ia.pw.edu.pl, http://www.ia.pw.edu.pl/~mkamola


 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!